Intranet

Laulajan sivut

Kuoron sisäisessä viestinnässä hyödynnetään Google Drive -tiedostopankkia ja laulajan intranet -sivuja.

Sivut löytyvät osoitteesta bit.ly/kuorointra.

Kuorolta kuorolaiselle -viestit lähetetään postitusryhmän kautta sähköpostitse ja keskustelua tapaamisten ulkopuolella harjoitetaan kuoron jäsenille tarkoitetussa LY-klubissa (Facebookryhmä).

bit.ly:kuorointra 2022-04-21 08-00-55